Een netje onder je voordek.

Tijdens het varen is het best handig om een netje onder het voordek te hebben. Tenminste: als je daar de ruimte voor hebt binnen de mogelijkheden van je kajak.

Zo'n netje is ideaal om bijvoorbeeld je regenjack onder handbereik te hebben. Of om een thermosdrank het warme drank te hebben. Talloze mogelijkheden!

Maar hoe maak je nu op een makkelijke manier zo'n netje. Een eerder netje heb ik gemaakt terwijl ik lang in de kuip gebukt stond met mijn hoofd en 2 armen erin. Erg benauwd.

Maar na wat spionage in de kajak van Jos heb ik een nieuwe manier bedacht waarop je een keurig netje kunt aanbrengen.

Lees meer...

Schrijf reactie (0 Reacties)

Zeegedicht: De roep van de zee

De roep van de zee     door    J.H.SpeenhoffODE AAN DE BLAUWE ZEE

    Blauwe zee van ver gekomen,
    Golven die zo lome dromen ,
    Dromen zijn van een eeuwig leven,
    Dromen zijn van een eeuwig zijn.
    Zacht zingt de zee,
    Zangen van weemoed,

Lees meer...

Schrijf reactie (0 Reacties)

Navigatie ter lering ende vermaeck

Vorige week waren we met de navigatie  een beetje lui geweest tijdens de terugtocht van de Marker Wadden naar de vluchthaven van Wijdenes: we maakten de oversteek door richting windmolen te varen.

Alles heeft zijn prijs en ik had het idee dat daar nog wat leerpunten te benoemen waren. Daarom heb ik naar aanleiding van onze toch op 14 okt. Alles nog eens op een rijtje gezet voor de terugtocht           

Wat was het geval?

Voor de terugtocht van de MarkerWadden naar de vluchthaven van Wijdenes was de kompaskoers ca. 293graden. 

Omdat er een noordelijke wind van 4-5 bft. stond besloten we om op 300gr. te varen om de drift als gevolg van de wind te compenseren.

Na korte tijd kregen we een windmolen in beeld die, zo op het oog, precies op onze koers leek te liggen.

Omdat het varen naar een object relaxter is dan op kompas of GPS besloten we de windmolen aan te houden.

Lees meer...

Schrijf reactie (0 Reacties)

Zeegedicht: Winter op zee

Winter op Zee     door    J. Slauerhoff


    De kim wordt wreed, de golven tuimlen wild,
    Van mild en groen, spoorslags hardgrijs en grauw;
    Eén nacht waarin de wind door't luchtruim rilt,
    Dan, als een plotselinge dood, de kou.

Lees meer...

Schrijf reactie (0 Reacties)

Markerwadden, "the hard way"

Inmiddels bestaan de MarkerWadden al en paar jaar en zijn we daar in diverse stadia van de aanleg al per kajak gaan kijken. Dat waren redelijk korte tochten vanuit Lelystad. Wat we echter nog nooit hadden gedaan was om vanuit de vluchthaven Wijdenes te vertrekken. Omdat dit echter een flinke oversteek is van ruim 14 km, over open en onbeschut water is, moet het daarvoor wel gunstig weer zijn en was het nog nooit gelukt die tocht te varen.


Alle foto's: JosD

Tot vandaag: Door Corona-aanscherpingen verviel een geplande tocht rond de kop van Goeree omdat daar ook 2 overnachtingen bij hoorden en omdat er geadviseerd werd zo weinig mogelijk te reizen. Een veiliger tocht was in dit geval de tocht van Wijdenes naar de Markerwadden die we met 3 personen geheel Coronaproef konden varen. Onze groep bestond uit Jos, Theo en mijzelf.

Lees meer...

Schrijf reactie (0 Reacties)

Zeegedicht: Vrijheid

Vrijheid door   Cees Maas


  
    Alléén op zee
    Mensjes verschralen
    Op de dijk
    Hier mag je roepen
    Naar een meeuw
    Onzin zingen
    Met jezelf
    Fluisters vangen
    Van een onnoembaar geluk

Lees meer...

Schrijf reactie (0 Reacties)

Zeekriebels

Op woensdag de 14e belde Jos me om 12.30h op met de mededeling dat Theo en hijzelf zin hadden om 2 uurtjes op zee te varen EN of ik soms zin had mee te gaan:  14.30h verzamelen bij Wijk aan Zee en varen om 15.00h.
Kortom ze hadden last van zeekriebels, of beter gezegd: Zeekoorts!

Oeps. dacht ik, dit is wel erg krap want ik moest nog lunchen. Maar met stoom en vliegwerk en met hulp van Tiny is het gelukt en kwam ik tegelijk met de mannen aan op de afgesproken plek!

Lees meer...

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ramkoers

Als je in je zeekajak zit heb je eigenlijk vanzelfsprekend respect voor grotere en snellere schepen. Het moeilijkst is het daarbij om in te schatten of het schip dat daar komt aanstuiven een gevaar voor je betekent. In scheepstermen: "lig je op ramkoers, of niet?"

Stuurman Artto vertelde dat men op de grote vaart dezelfde zorg heeft over andere schepen in de buurt. Dit onder meer in verband met de verplichting tot het toepassen van regels voor uitwijken. Dat gaat volgens "Het stuurboord heeft voorrang"-principe. Als een uitwijkplichtig schip verzuimt voor jouw gevoel op tijd uit te weg te gaan, heb je zelf de verplichting te handelen. Schepen zijn daarom bezig elkaar constant in de peiling te houden om te weten of er actie vereist is.

Nu past men aan boord van een schip een eenvoudige techniek toe om te bepalen of je inderdaad op ramkoers ligt:
Als er in de verte een schip verschijnt doet men een peiling op dat schip. Dat herhaalt men een aantal malen waarbij het belangrijk is dat men zijn eigen koers blijft varen. Afhankelijk van het al of niet veranderen van die peiling trekt men zijn conclusies:

  • Je ligt op ramkoers met het andere schip !
  • Het andere schip gaat voor je langs !
  • Het andere schip gaat achter je langs !

Dit is wel een eenvoudige techniek, maar het is niet altijd zo makkelijk om deze techniek vanuit je kajak net zo uit te voeren zoals vanaf een schip. Om te beginnen kan je niet onder alle omstandigheden zo makkelijk je peddel los te laten om een peiling met een handkompasje uitvoeren.Vervolgens kan het moeilijk zijn om de peilingen te onthouden en uit het hoofd het effect op de hoek met de kajakkoers te bepalen Omdat bij de metingen ook nog eens de vaart uit je kajak gaat, klopt de uitkomst zeker niet meer, want de snelheid van beide schepen bepaalt mede de uitkomst.

Lees meer...

Schrijf reactie (0 Reacties)