Fragment uit een video van Hartger. (https://www.youtube.com/watch?v=O-wyIRISXq0)

De peddel van Hartger begaf het na 15 jaar trouwe dienst.
Gelukkig had hij in feb. 2019 een reservepeddel bij zich.
Dus het kan zo maar gebeuren dat je peddel je in de steek laat.

Wel vind ik, kleine kanttekening, dat de peddelsteel ongunstig wordt belast. Als je deze steun met 1 hand middenachter de kuip en de andere ergens naast de kajak maakt, dan belast je de peddelsteel steel veel minder.
Maar OK, het ging blijkbaar al 15 jaar goed op deze manier.

Wel iets om over na te denken. De peddels worden tegenwoordig steeds lichter en daarbij zijn carbon peddelstelen gevoelig voor puntbelasting ! Er zijn daarom stemmen die waarschuwen voor gebruik van de peddelbrug-techniek met carbonpeddels. Soms ontkom je er niet aan deze techniek te gebruiken maar dan verdient het aanbeveling de peddelsteel zoveel mogelijk te ontzien.

De reservepeddel zorgt er in ieder geval voor dat je toch naar huis kunt.