Zeegedicht: de zee

De zee     door    O. Poenel


Het water ruist tussen de stenen
Je hoort, het wordt weer vloed
Een elke dag weerkerend feit
Een dagelijkse zoutwatergroet
 

Klik hier voor het hele gedicht

 [LEES MEER]   
Geplaatst op 02 Nov 2020, 15:47h
Een netje onder je voordek.

Tijdens het varen is het best handig om een netje onder het voordek te hebben. Tenminste: als je daar de ruimte voor hebt binnen de mogelijkheden van je kajak.

Zo'n netje is ideaal om bijvoorbeeld je regenjack onder handbereik te hebben. Of om een thermosdrank het warme drank te hebben. Talloze mogelijkheden!

Maar hoe maak je nu op een makkelijke manier zo'n netje. Een eerder netje heb ik gemaakt terwijl ik lang in de kuip gebukt stond met mijn hoofd en 2 armen erin. Erg benauwd.

Maar na wat spionage in de kajak van Jos heb ik een nieuwe manier bedacht waarop je een keurig netje kunt aanbrengen.

Klik hier om te lezen hoe?

 [LEES MEER]   
Geplaatst op 29 Oct 2020, 20:25h
Zeegedicht: De roep van de zee

De roep van de zee     door    J.H.Speenhoff


ODE AAN DE BLAUWE ZEE

Blauwe zee van ver gekomen,
Golven die zo lome dromen ,
Dromen zijn van een eeuwig leven,
Dromen zijn van een eeuwig zijn.
Zacht zingt de zee,
Zangen van weemoed,

Klik hier voor het hele gedicht

 [LEES MEER]   
Geplaatst op 29 Oct 2020, 19:59h
Navigatie ter lering ende vermaeck

Vorige week waren we met de navigatie  een beetje lui geweest tijdens de terugtocht van de Marker Wadden naar de vluchthaven van Wijdenes: we maakten de oversteek door richting windmolen te varen.

Alles heeft zijn prijs en ik had het idee dat daar nog wat leerpunten te benoemen waren. Daarom heb ik naar aanleiding van onze toch op 14 okt. Alles nog eens op een rijtje gezet voor de terugtocht           

Wat was het geval?

Voor de terugtocht van de MarkerWadden naar de vluchthaven van Wijdenes was de kompaskoers ca. 293graden. 

Omdat er een noordelijke wind van 4-5 bft. stond besloten we om op 300gr. te varen om de drift als gevolg van de wind te compenseren.

Na korte tijd kregen we een windmolen in beeld die, zo op het oog, precies op onze koers leek te liggen.

Omdat het varen naar een object relaxter is dan op kompas of GPS besloten we de windmolen aan te houden.

Klik hier voor de rest van deze studie

 [LEES MEER]   
Geplaatst op 29 Oct 2020, 07:09h
Zeegedicht: Winter op zee

Winter op Zee     door    J. Slauerhoff


De kim wordt wreed, de golven tuimlen wild,
Van mild en groen, spoorslags hardgrijs en grauw;
Eén nacht waarin de wind door't luchtruim rilt,
Dan, als een plotselinge dood, de kou.

Klik hier voor het hele gedicht

 [LEES MEER]   
Geplaatst op 21 Oct 2020, 10:08h
Markerwadden, "the hard way"

Inmiddels bestaan de MarkerWadden al en paar jaar en zijn we daar in diverse stadia van de aanleg al per kajak gaan kijken. Dat waren redelijk korte tochten vanuit Lelystad. Wat we echter nog nooit hadden gedaan was om vanuit de vluchthaven Wijdenes te vertrekken. Omdat dit echter een flinke oversteek is van ruim 14 km, over open en onbeschut water is, moet het daarvoor wel gunstig weer zijn en was het nog nooit gelukt die tocht te varen.

Tot vandaag: Door Corona-aanscherpingen verviel een geplande tocht rond de kop van Goeree omdat daar ook 2 overnachtingen bij hoorden en omdat er geadviseerd werd zo weinig mogelijk te reizen. Een veiliger tocht was in dit geval de tocht van Wijdenes naar de Markerwadden die we met 3 personen geheel Coronaproef konden varen. Onze groep bestond uit Jos, Theo en mijzelf

Klik hier voor het verslag


 [LEES MEER]   
Geplaatst op 15 Oct 2020, 23:42h
Zeegedicht: Vrijheid
Vrijheid door   Cees Maas
Alléén op zee
Mensjes verschralen
Op de dijk
Hier mag je roepen
Naar een meeuw
Onzin zingen
Met jezelf
Fluisters vangen
Van een onnoembaar geluk
 
Klik hier voor het tweede couplet
 [LEES MEER]   
Geplaatst op 14 Oct 2020, 23:44h
Zeekriebels

Op woensdag de 14e belde Jos me om 12.30h op met de mededeling dat Theo en hijzelf zin hadden om 2 uurtjes op zee te varen EN of ik soms zin had mee te gaan:  14.30h verzamelen bij Wijk aan Zee en varen om 15.00h.
Kortom ze hadden last van zeekriebels, of beter gezegd: Zeekoorts!

Oeps. dacht ik, dit is wel erg krap want ik moest nog lunchen. Maar met stoom en vliegwerk en met hulp van Tiny is het gelukt en kwam ik tegelijk met de mannen aan op de afgesproken plek!

Klik hier voor het verslag wat we hebben gevaren


 [LEES MEER]   
Geplaatst op 14 Oct 2020, 20:12h
Een zeegedicht: één met de zee
Eén met de Zee door   Willem Molengraaff
Een oude Zeekayaker
Keek om zich heen
Daar waar voor hem
De horizon verdween
 
Klik hier voor het hele gedicht 
 [LEES MEER]   
Geplaatst op 13 Oct 2020, 10:21h
Ramkoers

Als je in je zeekajak zit heb je eigenlijk vanzelfsprekend respect voor grotere en snellere schepen. Het moeilijkst is het daarbij om in te schatten of het schip dat daar komt aanstuiven een gevaar voor je betekent. In scheepstermen: "lig je op ramkoers, of niet?"

Stuurman Artto vertelde dat men op de grote vaart dezelfde zorg heeft over andere schepen in de buurt. Dit onder meer in verband met de verplichting tot het toepassen van regels voor uitwijken. Dat gaat volgens "Het stuurboord heeft voorrang"-principe. Als een uitwijkplichtig schip verzuimt voor jouw gevoel op tijd uit te weg te gaan, heb je zelf de verplichting te handelen. Schepen zijn daarom bezig elkaar constant in de peiling te houden om te weten of er actie vereist is.

Nu past men aan boord van een schip een eenvoudige techniek toe om te bepalen of je inderdaad op ramkoers ligt:
Als er in de verte een schip verschijnt doet men een peiling op dat schip. Dat herhaalt men een aantal malen waarbij het belangrijk is dat men zijn eigen koers blijft varen. Afhankelijk van het al of niet veranderen van die peiling trekt men zijn conclusies:

 • Je ligt op ramkoers met het andere schip !
 • Het andere schip gaat voor je langs !
 • Het andere schip gaat achter je langs !

Dit is wel een eenvoudige techniek, maar het is niet altijd zo makkelijk om deze techniek vanuit je kajak net zo uit te voeren zoals vanaf een schip. Om te beginnen kan je niet onder alle omstandigheden zo makkelijk je peddel los te laten om een peiling met een handkompasje uitvoeren.Vervolgens kan het moeilijk zijn om de peilingen te onthouden en uit het hoofd het effect op de hoek met de kajakkoers te bepalen Omdat bij de metingen ook nog eens de vaart uit je kajak gaat, klopt de uitkomst zeker niet meer, want de snelheid van beide schepen bepaalt mede de uitkomst.

Klik hier om te lezen hoe je hier in de kajak mee om kunt gaan

 [LEES MEER]   
Geplaatst op 11 Oct 2020, 12:37h
Een zeegedicht: Sea Fever
Sea Fever     by     John Masefield

I must go down to the seas again to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sails shaking,
And a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking.
 
Klik hier voor het hele gedicht
 [LEES MEER]   
Geplaatst op 10 Oct 2020, 16:19h
De WestGroenlandse kajak van het museum in De Rijp

Pas geleden kreeg ik de eervolle uitnodiging om mee te denken over de kajak die daar in het museum tentoon is gesteld. Men is bezig meer informatie over deze kajak te verzamelen en om te kijken hoe deze kajak voor de toekomst behouden kan blijven.
De vraag aan mij was om mijn “zintuig over het functioneren” te “raadplegen” voor het inschatten van de vaareigenschappen van deze kajak.
We hebben de kajak natuurlijk goed bekeken. Wat als eerste opvalt is dat de kajak tamelijk vervormd is, wat beslist ook te maken heeft met ontbreken van 3 stringers in de lengterichting. Niet zo gek voor een verzamelstuk van minstens 400jaar oud. In het nieuwe museum-gebouw is de kajak op de zijkant in 4 banden opgehangen. Dat is beslist al beter dan in het oude gebouw waar de kajak onder 40° hing.
Harvey Golden uit Amerika  heeft de kajak in 2006 een keer opgemeten en daar een lijnenplan van getekend, dat weliswaar niet op alle punt correct is, maar toch een goed beeld geeft.

Klik hier voor onze bevindingen

 [LEES MEER]   
Geplaatst op 03 Oct 2020, 18:16h
De Lage steun

Ik zat onlangs na te denken over de lage steun en bedacht dat er eigenlijk veel meer lage steunen zijn dan de steun die normaal gesproken wordt aangeleerd. Mogelijk krijgen peddelaars nog meer vertrouwen in de lage steun als ze onder staande 5 steunen oefenen. Vooral de preventieve steun 2 vind ik heel belangrijk.

Er bestraan 5 verschijningsvormen van de lage steun, die m.i. het beste  in onderstaande volgorde (in ieder geval tot de vierde) kunnen worden  aangeleerd

 1. De stabiliserende statische steun
 2. De stabiliserende glijdende steun
 3. De evenwicht herstellende klap-steun om omslaan te voorkomen
 4. De evenwicht herstellende steun vanuit de bijna omgeslagen positie
 5. De steun voor brekende golven en branding

Oefenen kan in je eigen kajak, maar het effect wordt ook heel duidelijk als je in een instabiele kajak oefent.

Belangrijk voor ALLE steunen is dat je een goed contact hebt met de kajak.

Dus:

 • het zitje niet te breed, maar aan jezelf aangepast,
 • goed kniecontact voor  jezelf aangepast,  zonder krampachtig te zijn,
 • goed voetcontact en de goede afstand van de voetensteun

Klik hier voor een toelichting op deze steunen en hoe je ze kunt oefenen.

 [LEES MEER]   
Geplaatst op 25 Sep 2020, 09:55h

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 Next >>

Powered by CuteNews